Instrukcja obsługi​

Porady

Zegarek mechaniczny powinien być codziennie ręcznie nakręcany, co zapewni mechanizmowi dostateczną ilość energii. W niektórych modelach w pełni nakręcony mechanizm może działać nawet kilka dni. Dokładną ilość skumulowanej energii określa rezerwa chodu, indywidualna dla każdego mechanizmu.
Metoda nakręcania: koronkę w pozycji początkowej należy zacząć obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do momentu w którym czuć wyraźny opór. Po przyłożeniu zegarka do ucha, można usłyszeć dźwięk tarcia przekładni mechanicznej (kół zębatych).

Uwaga! Jeśli podczas przekręcania koronki można wyczuć wyraźny opór, należy natychmiast przerwać wykonywanie tej czynności. Oznacza to, że mechanizm jest w pełni nakręcony, a dalsze próby obracania koronki mogą spowodować zerwanie sprężyny.

Zegarek mechaniczny z automatycznym naciągiem pobiera energię z ruchów ręki użytkownika. Codzienne noszenie urządzenia przez kilkanaście godzin jest w stanie zapewnić mu wystarczającą ilość energii. W przypadku, gdy zegarek nie jest używany przez więcej niż jeden dzień, należy przekręcić koronkę około 20 razy, co pozwoli na zgromadzenie części energii wystarczającej do następnego założenia.

Po pełnym naładowaniu zegarka, mechanizm może pracować przez 36-42 godziny. Rezerwa chodu różni się w zależności od kalibru mechanizmu.

Uwaga! Kiedy koronka w mechanicznym zegarku wyposażonym w funkcję stop sekundy zostaje wyciągnięta do poziomu, z którego ustawiany jest czas, wskazówki się zatrzymują. Kiedy zegarek nie będzie używany przez jakiś czas, nie należy wyciągać koronki.

 

Poniższa tabela przedstawia powszechnie występujące subtarcze w zegarkach FIYTA, aby móc lepiej zrozumieć ich przeznaczenie i funkcje. Wygląd poszczególnych subtarczy może się różnić w zależności od modelu.

Subtarcze i ich funkcje
Nazwa
Wygląd
Funkcje
Przykład

Subtarcza z czasem 24-godzinnym (lub pierścień z 24-godzinną podziałką)

Sub tarcza z czasem podwójnym w systemie 24-godzinnym

Subtarcza posiada skalę podzieloną na 24 jednakowych części.

Na rysunku 1.3, pierścień z czasem 24 h znajduje się nad godziną 6. Sub tarcza z czasem podwójnym jest przy godzinie 9.

Inny wygląd tych subtarczy przedstawiony został na rysunku 1.8 (subtarcza z czasem 24 h jest na godzinie 3).

Subtarcza z czasem 24 h pomaga w odróżnianiu godzin porannych od popołudniowych. Wskazówka jest zsynchronizowana ze wskazówką godzinową i nie można jej ustawić.

Subtarcza z czasem podwójnym pokazuje czas w drugiej strefie czasowej, a jej wskazówka może być dowolnie ustawiona.

Rysunek 1.3

Analogowy datownik dni miesiąca, subtarcza z czasem podwójnym oraz czas w formacie 24 h.

Subtarcza z datownikiem dni miesiącaSubtarcza jest podzielona na 31 jednakowych części. Przedstawiona jest na rys. 1.3 oraz rys.1.4.Regulowana wskazówka pokazuje aktualny dzień miesiąca, przesuwa się o jedno pole na dzień.Rysunek 1.4 Analogowy datownik dni tygodnia i dni miesiąca, wskaźnik miesiąca oraz wskaźnik faz księżyca.
Subtarcza z datownikiem dni tygodniaSubtarcza jest podzielona na 7 jednakowych części, w większości w języku angielskim. Na rysunku 1.4 subtarcza znajduje się przy godzinie 9.Regulowana wskazówka pokazuje aktualny dzień tygodnia, przesuwa się o jedno pole na dzień.
Subtarcza ze wskaźnikiem miesiącaSubtarcza jest podzielona na 12 jednakowych części, przeważnie w języku angielskim. Na rysunku 1.4 subtarcza znajduje się przy godzinie 3.Regulowana wskazówka pokazuje aktualny miesiąc, przesuwa się o jedno pole na miesiąc.
Wskaźnik faz księżycaWskaźnik ozdobiony jest wizerunkiem księżyca oraz rozgwieżdżonego nieba. Widoczny jest na rysunku 1.4.Wskaźnik porusza się raz dziennie zgodnie z aktualną fazą Księżyca. Miesiąc synodyczny (czas pomiędzy nowiami Księżyca) trwa 29 dni i 12 godzin. Drobna korekta może być wymagana po kilku miesiącach.
Subtarcza z sekundnikiemTa subtarcza przeważnie występuje przy godzinie 6 lub 4, ale może się też pojawiać w innych miejscach na tarczy. Odpowiada ona za pokazywanie upływających sekund i podzielona jest na 60 części. Widoczna jest na rysunku 1.5 oraz 1.10.Mała wskazówka na subtarczy wskazuje sekundy w zegarkach mechanicznych i kwarcowych. Charakterystyczna jest dla modeli z relatywnie cienkimi kopertami.

Rysunek 1.5 Standardowy zegarek z trzema wskazówkami (z osobnym sekundnikiem)

Subtarcza z 1/10 sekundy (1/20 s)Subtarcza posiada skalę podzieloną na 10 lub 20 równych części. Na rys. 1.6 znajduje się przy godzinie 2.Subtarcza wskazuje precyzyjny czas co do 1/10 sekundy (lub 1/20 s).

Rysunek 1.6 Precyzyjny zegarek z chronografem

Rysunek 1.7 Mechaniczny zegarek z chronografem

Rysunek 1.8 Zegarek kwarcowy z chronografem i czasem podwójnym

Subtarcza z chronografem z pomiarem sekundSubtarcza chronografu z pomiarem sekund podzielona jest na 60 równych części. Przedstawiona została na rys. 1.7 przy godzinie 9.Po uruchomieniu chronografu centralna wskazówka sekundowa zaczyna odmierzać upływające sekundy, a mała wskazówka na subtarczy odpowiada za sekundnik.

Subtarcza z chronografem z pomiarem minut

(mechanizm kwarcowy)

Na tej subtarczy maksymalny pomiar wynosi 30 lub 60 minut. Wersja 30 min widoczna jest na rys. 1.6 (przy godzinie 10).W zegarku kwarcowym wskazówka chronografu odliczającego minuty porusza się co 60 sekund (odliczanych na chronografie z pomiarem sekund).
W standardowych zegarkach kwarcowych występuje 60-minutowa skala chronografu. Przedstawiona została na rys. 1.9 (przy godzinie 9).

Subtarcza z chronografem z pomiarem minut

(mechanizm mechaniczny)

Ta subtarcza podzielona jest na 30 równych części. Jedno okrążenie wskazówki oznacza upływ 30 minut, a dwa okrążenia – 60 minut. Ten rodzaj subtarczy przedstawiony jest na rys. 1.7 przy godzinie 12.W zegarku mechanicznym, wskazówka chronografu odliczającego minuty porusza się co 60 sekund (odliczanych na chronografie z pomiarem sekund).

Subtarcza z chronografem z pomiarem godzin

(mechanizm mechaniczny/kwarcowy)

Subtarcza podzielona jest na 12 lub 24 części, a każda z nich odpowiada za jedną godzinę. Wersja z pomiarem do 12 godzin widoczna jest na rys. 1.7 (przy godzinie 6), wersja z pomiarem do 24 godzin pokazano na rys. 1.8 (przy godzinie 3).Wskazówka chronografu odliczającego godziny porusza się co 60 minut (odliczanych na chronografie z pomiarem minut). Maksymalnie pomiar może trwać przez 12 lub 24 godziny.
Wskaźnik rezerwy chodu w zegarku mechanicznymRezerwa chodu w mechanicznych zegarkach przeważnie jest pokazywana na półokrągłych wskaźnikach z oznaczeniami w języku angielskim. Wskaźnik widoczny jest na rysunku 1.9 na godzinie 12:00Wskaźnik pokazuje rezerwę chodu mechanizmu. Kiedy wartość się zmniejsza, wskazówka przesuwa się w lewo.

Rysunek 1.9 Wskaźnik rezerwy chodu, wskaźnik dzień/noc

Wskaźnik dzień/nocWskaźnik ozdabia wizerunek słońca oraz rozgwieżdżonego nieba. Przykład widoczny jest na rysunku 1.9 nad godziną 6.Wskaźnik pokazuje, kiedy dzień zmienia się w noc, porusza się przez całą dobę.
Półokrągłe wskaźniki z wartościami na wewnętrznej i zewnętrznej krawędziPółokrągła subtarcza posiada zewnętrzną oraz wewnętrzną część i może odpowiadać za wyświetlanie godzin, minut lub sekund. Połowa wartości jest zapisana na górnej krawędzi, reszta znajduje się poniżej. Rysunek 1.10 przedstawia subtarczę z czasem 24 h na godzinie 9. Godziny 0-12 znajdują się na wewnętrznej krawędzi, a godziny 13-24 na zewnętrznej. Na rysunku jest również widoczna półokrągła subtarcza sekundnika.Krótszy koniec wskazówki wskazuje wartości na wewnętrznej krawędzi subtarczy, a dłuższy koniec odpowiada za zewnętrzne wartości. Ten design pozwala zaoszczędzić wiele miejsca na tarczy.

Rysunek 1.10 Półokrągłe subtarcze z czasem 24 h oraz półokrągły sekundnik.

Nie należy ustawiać ani zmieniać daty w godzinach 21:00-03.00, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu. W przypadku ustawiania aktualnego miesiąca, niewskazane jest dokonywanie zmian od 26 do 31 dnia miesiąca. Procedury ustawiania daty opisane są w dziale “Ustawianie daty i godziny w zegarku mechanicznym”.

Uwaga: Datownik dni miesiąca zmienia swoją pozycję w godzinach 24:00 – 04.00. W tym czasie data może nie wyświetlać się na środku okienka. Jest to normalne zjawisko i nie wpływa na pracę mechanizmu.

Rysunki 1.1 oraz 1.2 przedstawiają pozycje koronki oraz poszczególne datowniki

Pozycja 0A: Pozycja, w której koronka jest maksymalnie zakręcona. Aby ją poluzować, należy obrócić ją przeciwnie do ruchów wskazówek zegara. Aby ją ponownie zakręcić, należy ją wcisnąć i przekręcić w odwrotnym kierunku.

Pozycja 0: Standardowa pozycja koronki. Pozycja 0 odpowiada za nakręcanie mechanizmu w zegarkach mechanicznych.

Pozycja 1: Ta pozycja odpowiada za ustawienia daty (data w okienku), faz księżyca oraz drugiej strefy czasowej. W modelach bez powyższych funkcji pozycja 1 odpowiada za ustawianie czasu.

Pozycja 2: Ta pozycja odpowiada za ustawianie czasu oraz analogowy datownik. W modelach bez datownika nie ma pozycji 2.

Przycisk odpowiadający za regulację miesiąca: Ten przycisk dostępny jest jedynie w zegarkach posiadających funkcję wskazania miesiąca. W modelach z chronografem w tym miejscu znajduje się przycisk start/stop.

 

Ustawianie daty i godziny

 • Przed rozpoczęciem ustawiania daty lub czasu należy nakręcić mechanizm około 20 razy, aby zapewnić dostateczną rezerwę chodu. W przypadku zegarków z zakręcaną koronką najpierw należy ją odkręcić.
 • Należy ustawić koronkę w pozycji 2 i przekręcić ją tak, aby wskazówki poruszały się zgodnie z ruchem zegara. Po przekroczeniu godziny 24:00 data zmienia się.
 • Koronkę wciąż w pozycji drugiej należy przekręcać do momentu uzyskania właściwego czasu. Należy zwrócić uwagę czy ustawiona godzina jest przed czy po południu. Nieprawidłowe ustawienie może spowodować zmianę daty w południe.
 • Następnie należy wcisnąć koronkę do pozycji 1 i przekręcać ją w wybranym kierunku, aby ustawić wybrany dzień miesiąca i tygodnia.
 • Po zakończeniu ustawiania należy wcisnąć koronkę do pozycji 0 i ją zakręcić (rys. 1.1).

 

W niektórych mechanicznych zegarkach (zwykle w kobiecych modelach) data zmieniana jest przy pomocy koronki push-pull. Więcej szczegółów znajduje się poniżej.

Uwaga: Kierunek przekręcania koronki podczas nakręcania mechanizmu zależy od kalibru.

Na rysunku 2.1 przedstawiono analogowe subtarcze z datownikami. Kolejność ustawiania: dni tygodnia, dni miesiąca, godzina. Procedury ustawienia przedstawione są poniżej:

 • Należy ustawić koronkę w 2 pozycji i przekręcić ją tak, aby wskazówka poruszała się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dzień zmienia się w momencie, gdy wskazówka przekroczy godzinę 24. W przypadku zegarków bez funkcji datownika dni tygodnia należy pominąć ten krok.
 • Następnie należy ustawić koronkę w pozycji 1 i zmienić datę.
 • Koronkę ponownie należy wypchnąć do pozycji 2 i przekręcić ją tak, aby wskazówka poruszała się zgodnie z ruchem zegara. Podczas ustawienia prawidłowej godziny należy upewnić się czy to godzina przed czy po południu.
 • Aby ustawić prawidłowy miesiąc, należy wcisnąć przycisk na kopercie przy godzinie 2.

W zegarkach mechanicznych z datownikiem Day Date (dni miesiąca + dni tygodnia), w którym datę ustawia się za pomocą koronki push-pull, dni tygodnia wyświetlają się w dwóch językach. Podczas zmiany daty, chwilowo może być ona widoczna w innym języku. Aby zmienić język, należy najpierw ustawić wskazówki na godzinę 4:00.

Kolejność ustawiania daty i godziny:
 – ustawienie dnia tygodnia
 – ustawienie preferowanego języka dni tygodnia
 – ustawienie dnia miesiąca
 – ustawienie godziny.

W przypadku gdy zegarek nie jest wyposażony w funkcję datownika dni tygodnia, należy pominąć dwa pierwsze kroki. Dokładne wskazówki znajdują się poniżej.

Ustawianie dnia tygodnia: Należy ustawić koronkę w pierwszej pozycji, następnie przekręcić ją tak, aby wskazówka datownika przesuwała się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Data przesuwa się o jeden dzień do przodu o północy.

Zmiana języka dni tygodnia: Koronkę w pierwszej pozycji należy przekręcić zgodnie z ruchem zegara, w tym czasie wskazówka godzinowa porusza się w przeciwnym kierunku. Zmiana języka rozpoczyna się, gdy wskazówka znajduje się w okolicy godziny 1:00. Datownik dni tygodnia chwilowo pokazuje poprzedni dzień, następnie zmienia datę na prawidłową. Należy kontynuować przekręcanie koronki, aż wskazówka godzinowa cofnie się do godziny 9, wtedy następuje całkowita zmiana języka.

Ustawianie dnia miesiąca: Koronkę ustawioną w pozycji 1 należy przycisnąć. Każdy taki ruch zmienia wyświetlaną datę o jeden dzień.

Ustawianie czasu: Koronkę w pozycji 1 należy przekręcać przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do momentu ustawienia prawidłowej godziny. Należy zwrócić uwagę czy ustawiona godzina jest przed czy po południu. Nieprawidłowe ustawienie może spowodować zmianę daty w południe.

Chronograf

Subtarcze chronografu oraz przyciski regulujące jego pracę przedstawione zostały na rys. 3.1 oraz 3.2.

 • Maksymalne długości pomiarów wynoszą: 23:59:59 (24 godziny), 11:59:59 (12 godzin), 0:59:59 (1 godzina), 0:29:59 (30 minut). Precyzja chronografu sięga do 1 sekundy, ¼ sekundy, 1/10 sekundy oraz 1/20 sekundy.
 • W zegarkach FIYTA duża wskazówka sekundnika przejmuje rolę wskazówki chronografu, a mała wskazówka na subtarczy chronografu z pomiarem sekund działa jak standardowy sekundnik. Duża i mała wskazówka mogą wymieniać się swoimi funkcjami w niektórych modelach. Rozpoznawanie funkcji wskazówki: wskazówka, która działa tylko po wciśnięciu przycisku u góry koperty, odpowiedzialna jest za chronograf. Wskazówka, która działa w czasie, gdy chronograf jest wyłączony, odpowiedzialna jest za standardowy sekundnik. 
 • Punkt startowy chronografu jest niezmienny w zegarkach mechanicznych. W modelach kwarcowych może być on niezmienny lub regulowany. Jeśli jest regulowany, punkt startowy może być dowolnie ustawiony, w zależności od potrzeb.

Zalecamy zakup zegarka z chronografem dostosowanego do własnych potrzeb, biorąc pod uwagę właściwości takie jak: długość pracy chronografu, precyzja pomiaru oraz rodzaju punktu startowego.

Uwaga: Każdy zegarek podczas działania chronografu potrzebuje więcej energii. W zegarkach kwarcowych, zużycie energii może się podwoić. Należy korzystać z funkcji chronografu tylko, gdy jest to potrzebne, aby zachować precyzję chodu w zegarkach mechanicznych lub aby uniknąć niepotrzebnego zużycia baterii w modelach kwarcowych.

Rys. 3.1  Precyzyjny zegarek kwarcowy z chronografem z pomiarem do 59 minut 59 sekund.

Rys. 3.2 Zegarek z chronografem z pomiarem do 11 godzin 59 minut i 59 sekund.

Ważne! Nigdy nie należy jednocześnie przyciskać przycisków włączających (A) i wyłączających (B) chronograf!

Nie należy również wciskać przycisku B bez uprzedniego zatrzymania pomiaru (przyciskiem A).

 • Należy nacisnąć przycisk A, aby uruchomić chronograf, wskazówki zaczynają odliczać czas.
 • Należy nacisnąć ponownie przycisk A, aby zastopować pomiar i odczytać wynik.
 • Należy nacisnąć przycisk A, aby kontynuować pomiar, wskazówki ponownie się poruszają. Wynik można odczytywać aż do czasu wciśnięcia przycisku B.
 • Aby zresetować wynik chronografu, najpierw należy zatrzymać pomiar (przez ponowne wciśnięcie przycisku A), a następnie nacisnąć przycisk B.

 

Z pewnych powodów, takich jak np. wymiana baterii, wskazówka chronografu może być lekko przekrzywiona po zresetowaniu pomiaru. W takim wypadku należy wykonać poniższe kroki: 

 • Należy upewnić się, że funkcja chronografu jest wyłączona. Jeśli pomiar jest jedynie zatrzymany, należy go zresetować.
 • Należy ustawić koronkę w pozycji 2. Następnie:      

                 – Jeśli wskazówka chronografu zatrzymała się jedynie kilka sekund po lewej stronie od godziny 12, należy naciskać krótkimi seriami przycisk A, aż wskazówka wróci na górę tarczy.

                 – Jeśli wskazówka chronografu zatrzymała się kilka sekund po prawej stronie od godziny 12 (lub daleko od godziny 12), należy przytrzymać przycisk A do momentu w którym wskazówka będzie się zbliżała do godziny 12. Następnie, należy naciskać krótkimi seriami przycisk A, aż wskazówka wróci do punktu początkowego.

 • Ustaw koronkę w pozycji 0

Uwaga: Wskazówki na subtarczach odmierzających minuty i godziny nie mogą być samodzielnie zresetowane. Jeśli wskazówka nie jest ustawiona w punkcie początkowym, należy oddać zegarek do lokalnego serwisu.

Jeśli wskazówki na subtarczach chronografu nie są pokrywają się z punktem początkowym, lub gdy istnieje potrzeba ustalenia nowego punktu początkowego, należy wykonać poniższe kroki:

 • Należy upewnić się, że funkcja chronografu jest wyłączona. Jeśli pomiar jest jedynie zatrzymany, należy go zresetować.
 • Należy ustawić koronkę w pozycji 1, następnie wcisnąć przycisk B i ustawić wskazówkę chronografu odpowiadającą za minuty w miejscu, gdzie ma być nowy punkt startowy.
 • Następnie należy ustawić koronkę w pozycji 2 i wcisnąć przycisk A, aby ustawić wskazówkę chronografu odpowiadającą za sekundy w miejscu, gdzie ma być nowy punkt startowy.
 • Podczas gdy koronka jest wciąż w pozycji 2, należy wcisnąć przycisk B, który ustawi nowy punkt startowy na subtarczy 1/10 s (lub 1/20 s).
 • Na zakończenie należy ustawić koronkę w pozycji 0.

Rysunek 3.3 obrazuje pomiar 20-minutowej aktywności. Na górze tarczy znajduje się subtarcza chronografu z pomiarem minut. Kiedy punkt startowy zostaje ustawiony na minutę 40, po 20 minutach, wskazówka powinna zatrzymać się na samej górze tarczy. Ułatwia to odczytanie wartości błędu.

Rys. 3.3 Punkt startowy chronografu ustawiony jest na 40 minucie.

Fazy księżyca

Uwaga: W przypadku mechanizmu mechanicznego, przed regulacją wskaźnika faz księżyca należy ręcznie nakręcić zegarek.

 • W pierwszej kolejności należy ustawić datę i godzinę.
 • W zegarku kwarcowym, aby ustawić wskaźnik faz księżyca, należy wyciągnąć koronkę do pozycji 1 i przekręcać ją zgodnie z ruchem wskazówek zegarka. W zegarkach mechanicznych wystarczy jedynie wcisnąć ukryty przycisk przy godzinie 2.
 • Wizerunek księżyca znajdujący się w pozycji centralnej we wskaźniku faz księżyca oznacza 15 dzień w kalendarzu księżycowym.
 • Należy obliczyć za ile dni będzie 15 dzień w kalendarzu księżycowym, a następnie wyregulować wskaźnik tak, aby pokazywał właściwą pozycję Księżyca.
 • Należy przywrócić koronkę do pozycji 0.

Uwaga: Subtarcza ze wskaźnikiem faz księżyca porusza się raz dziennie, a jej cofnięcie jest niemożliwe.

Przykład: Jeśli chcemy ustawić wskaźnik faz księżyca tak, aby pokazywał 18 dzień w kalendarzu księżycowym, należy najpierw ustawić księżyc w pozycji centralnej (15 dzień), a następnie przekręcić wskaźnik 3 razy. Jeśli wskaźnik powinien pokazywać 10 dzień kalendarza księżycowego, należy go przekręcić 25 razy.

Rys. 4.1 Analogowy zegarek kwarcowy ze wskaźnikiem faz księżyca.

Rys. 4.2 Zegarek mechaniczny ze wskaźnikiem faz księżyca.

Czas podwójny w zegarku

Subtarcza z czasem podwójnym pokazuje godzinę w drugiej strefie czasowej.

Minuty i sekundy pozostają takie same w obydwu strefach.

Przed opuszczeniem fabryki, w każdym zegarku Fiyta druga strefa czasowa zwykle wskazuje czas w Pekinie. (GMT +8).

W niektórych modelach, subtarcza z czasem podwójnym ma formę półkola. W takim przypadku, po północy, wskazówka przeskakuje na początek skali w czasie ± 30 minut.

Najpierw należy ustawić lokalną datę i godzinę, następnie można przejść do ustawiania drugiej strefy czasowej.

Rysunek 5.1 obrazuje zegarek z podwójnym czasem i przyciskami do jego regulacji. Do zmiany czasu w drugiej strefie czasowej używa się przycisków A i B.

Rysunek 5.2 pokazuje zegarek, w którym czas w drugiej strefie czasowej ustawia się przy pomocy koronki. Aby to zrobić, należy ustawić koronkę w pozycji 1 i obracać ją aż do uzyskania preferowanej godziny (kierunek obracania koronki zależy od modelu zegarka).

Rys. 5.1 Zegarek z przyciskami do regulacji czasu w drugiej strefie czasowej

Rys. 5.2 Zegarek, w którym czas w drugiej strefie czasowej ustawia się przy pomocy koronki.

Tachymetr

Zegarek wyposażony w chronograf i tachymetr może służyć do pomiaru średniej prędkości w przedziale 10 – 60 sekund. Jednostka prędkości zależy od użytej jednostki odległości. Jeśli jednostka odległości to metry, mile, kilometry itd., wtedy jednostką prędkości są metry na godzinę (m/h), mile na godzinę (mph), kilometry na godzinę (km/h). Rys. 6.1 i rys. 6.2 przedstawiają dwa zegarki z tachymetrem. 

Rys. 6.1 Zegarek Fiyta ze skalą tachymetru na bezelu

Rys. 6.2 Zegarek FIYTA ze skalą tachymetru na pierścieniu.

 • Należy ustalić pozycję początkową i końcową na odcinku 1 metra/kilometra/mili.
 • Należy upewnić się, że chronograf jest wyłączony, a wszystkie jego wskazówki są w punkcie startowym.
 • W momencie startu obiektu należy wcisnąć przycisk A, aby rozpocząć pomiar prędkości.
 • Należy ponownie wcisnąć przycisk A w momencie, gdy obiekt się zatrzymał. 
 • Po zatrzymaniu tachymetru duża wskazówka odpowiadająca za sekundy wskazuje średnią prędkość. 

Przykładowo: Aby zmierzyć prędkość gokarta, należy wcisnąć przycisk A w momencie startu pojazdu. Po przejechaniu 1 kilometra należy ponownie wcisnąć przycisk A, co zatrzyma pomiar. Wskazówka odpowiedzialna za sekundy wskazuje wartość “70” na pierścieniu tachymetru, co oznacza, że gokart poruszał się ze średnią prędkością 70 km/h. (Aby wynik był prawidłowy, czas pomiaru nie może przekroczyć 60 sekund).

 • Należy upewnić się, że chronograf jest wyłączony, a wszystkie jego wskazówki są w punkcie startowym.
 • W momencie startu obiektu, należy wcisnąć przycisk A, aby rozpocząć pomiar prędkości.
 • Należy ponownie wcisnąć przycisk A w momencie, gdy obiekt się zatrzymał (w przeciągu mniej niż 60 sekund), a następnie odczytać wartość na tachymetrze, którą wskazuje duża wskazówka odpowiedzialna za sekundy.
 • Należy zmierzyć pokonany dystans i wyliczyć średnią prędkość.

Średnia prędkość = Przebyty dystans x wartość wskazana na tachymetrze

Przykładowo: Aby zmierzyć średnią prędkość robota na odcinku 200 metrów, należy wcisnąć przycisk A dwa razy – podczas startu oraz podczas mety. Wskazówka pokazuje wartość “90” na tachymetrze, a pomiar trwał około 40 sekund. (Aby wynik był prawidłowy, czas pomiaru nie może przekroczyć 60 sekund). Następnie należy wstawić znane wartości do powyższego wzoru.

Średnia prędkość robota = 200 metrów x 90 = 18000 m/h = 18 km/h

Odmierzanie czasu za pomocą bezela

Obrotowy bezel może pełnić funkcję chronografu. Wartości na pierścieniu odpowiadają liczbie minut. Maksymalny czas trwania pomiaru trwa 60 min.

Rysunek 7.1 Zegarki z obrotowym bezelem

Rys. 7.2: Jeśli użytkownik zegarka wychodzi z domu o 10:10 i idzie na przystanek autobusowy, wartość “60” na bezelu powinna być przypisana do wskazówki minutowej podczas momentu wyjścia z domu (w tym przypadku na godzinie 2).

Rys. 7.2 Ustawianie punktu startowego chronografu.

Rys. 7.3: Kiedy właściciel zegarka przychodzi na przystanek o godzinie 10:35, wskazówka minutowa wskazuje wartość “25” na rotacyjnym pierścieniu i tyle właśnie minut zajęła droga na przystanek. Pierścień może być pomocny w wyliczaniu czasu pomiędzy dwoma wydarzeniami.

 
Rys. 7.3 Bezel wskazuje ile czasu minęło od startu pomiaru

Odczytywanie drugiej strefy czasowej na bezelu

Czas lokalny widnieje na tarczy zegarka, a godzina w drugiej strefie czasowej jest widoczna na bezelu. Tak jak przedstawia rys. 8.1, między czasem GMT (Greenwich Mean Time), a czasem w Pekinie jest różnica 8 godzin. Kiedy w Pekinie jest godzina 11:00, w Londynie wtedy jest godzina 3:00. W takiej sytuacji wartość “3” na bezelu powinna znajdować się nad godziną 11 na tarczy. Między czasem w Tokio a czasem w Pekinie jest różnica jednej godziny. Kiedy w Tokio wybija godzina 12:00, w Pekinie wtedy jest godzina 11:00 – wartość “12” na bezelu powinna znajdować się nad godziną 11 na tarczy.

Rys. 8.1 Bezel w zegarku po lewej stronie został ustawiony w taki sposób, że pozwala osobie znajdującej się w Pekinie (UTC +8) obserwować czas w Londynie (UTC). Bezel w zegarku po prawej stronie pozwala osobie znajdującej się w Pekinie (UTC +8) obserwować czas w Tokio (UTC +9).

W tym przypadku bezel wykorzystywany jest do wskazywania czasu w drugiej strefie czasowej. Minuty i sekundy dla obydwu stref pozostają takie same. Tak jak jest to pokazane na rys. 8.2, kiedy w Pekinie jest 14:30, w Londynie jest godzina 6:30, a w Tokio 13:30.

Rys. 8.2 Wskazanie drugiej strefy czasowej